Stut Theater

Stut Theater

Stut Theater is een bijzonder theatergezelschap uit Utrecht. Wij maken theatervoorstellingen over maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op de verhalen en ervaringen van onze spelers. Dit zijn geen professionele acteurs, maar mensen die niet of nauwelijks met theater te maken hebben en die hun eigen verhaal willen delen. Onze voorstellingen zijn multidisciplinair, tekst wordt afgewisseld met onder andere muziek, dans en beeld. We spelen in theaters, buurthuizen, wijkcentra, personeelskantines, scholen en op allerlei andere plaatsen.

Wij maken onze voorstellingen om actuele thema’s aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken en om onze spelers in hun kracht te zetten. Stut begon in 1977 als een activistische theatergroep om mensen een stem te geven die vaak niet gehoord werden. Nog steeds werken wij met een kwetsbare doelgroep van mensen die maatschappelijk en economisch onder druk staan, maar onze rol hierin is verschoven van activistisch naar ondersteunend en opbouwend. Wij werken vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid; we zijn nieuwsgierig naar wie mensen zijn, naar hun levensverhalen, naar wat hen uniek maakt. Het draait dan niet om onmacht, om ziekte of andere problemen, maar juist om wat er wèl mogelijk is. En daardoor worden de moeilijke kanten van het bestaan beter te verdragen, komen jongeren bijvoorbeeld uit de kast of durven mensen met een angststoornis in een zelfgeschreven lied hun verhaal te presenteren.

Stut neemt in het kunstenveld een unieke positie in en wij kiezen onze plek in de Utrechtse samenleving heel nauwkeurig. Dankzij Stut maken mensen kennis met theater, als bezoekers en ook als spelers. Met onze voorstellingen en projecten raken we de Utrechtse wijkbewoners in hun hart, brengen we participatieve en emancipatoire processen tot stand en weten we verbindingen te leggen tussen verschillende doelgroepen en organisaties. We creëren dwarsverbanden door de Utrechtse samenleving: jong en oud, allochtoon en autochtoon, hulpverleners en hulpzoekenden, iedereen passeert  de revue. Stut betrekt bewoners voor langere tijd bij cultuur en draagt bovendien bij aan het welzijn van vele buurten.

Artikel in WMO Magazine

In juni 2015 heeft onze medewerker publiciteit en acquisitie Kyra Kasel een artikel geschreven over Stut Theater wat verschenen is in het WMO Magazine. In dit artikel gaat Kyra in op de geschiedenis, werkwijze en deelnemers van Stut Theater, dus we verwijzen er graag naar voor meer informatie over Stut. Via deze link kun je het artikel lezen.

Artikel in Sociaal Bestek

In mei 2016 zijn Charlotte Riem Vis en Wilmie Voortman geïnterviewd door Sociaal Bestek (vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning) en vertellen over de werkwijze van Stut Theater. Dat artikel is te lezen via deze link.

Aftermovie Net even Anders Festival

Ter gelegenheid van heer veertigste verjaardag heeft Stut in maart 2017 een tiendaags theaterfestival georganiseerd waarin haar kernwaarden verbinden, verdiepen en verwonderen centraal stonden. Zie hieronder de aftermovie van dit spetterende festival: