Stut Theater

Organisatie

Stut Theater is een stichting met zeven medewerkers in dienst. Daarnaast is er een groot team aan zzp’ers, stagiairs, vrijwilligers etc. betrokken bij alle activiteiten en voorstellingen van Stut. Meer info over het team vind je op de contactpagina.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, bevorderen en tot stand brengen van theater door mensen uit (Utrechtse) volksbuurten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Alle medewerkers in (vaste) dienst ontvangen een salaris conform de CAO Theater. Medewerkers die op freelance basis betrokken zijn, ontvangen een marktconform honorarium.


Bestuur
Marry Mos (voorzitter)
Martin Berghoef (penningmeester)
Ruben Post (secretaris)
Jasmina Ibrahimovic (algemeen bestuurslid)
Jarrel Beets (algemeen bestuurslid)

BTW Nummer 
48.91.302.B.01

IBAN 
NL25 INGB 0004 0848 22

Privacy statement
Ons privacy statement kunt u hier lezen:
Privacy Statement Stut Theater

Overige informatie
Ons beleidsplan, het meest recente jaarverslag en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar kunt u vinden in de bijlagen hieronder:

Kunstenplan 2021 – 2024

Activiteitenverslag 2019

Stut jaarrekening 2019

ANBI

Stut Theater heeft de culturele ANBI status. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Als particulier betaal je voor een gift van €1.000 in werkelijkheid slechts €350. Op verschillende websites kunt u meer informatie hierover vinden, zoals bij de Belastingdienst, ANBI en Cultuur, daar geef je om.

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden om aan Stut Theater te schenken, neem dan contact op met Margreet Zwart via directie@stut.nl of 030 2311801.