Stut Theater

Methodiek

Stut werkt vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid. We zijn nieuwsgierig naar wie mensen zijn, naar hun levensverhalen, naar wat hen uniek maakt. Het draait dan niet om onmacht, om ziekte of andere problemen, maar juist om wat er wèl mogelijk is. De totstandkoming van een voorstelling is daarom een intensief proces waarbij er geïnvesteerd wordt in het opbouwen van een vertrouwensband. Bij Stut zet de regisseur zijn professionaliteit en vakmanschap in om de mensen, hun unieke verhalen, de dialoog en het maakproces inzichtelijk te maken voor een breder publiek. Door deze manier van werken bereikt Stut mensen uit kwetsbare hoeken van de samenleving en van diverse culturele achtergronden.

Bij Stut voeren de persoonlijke verhalen en ervaringen van de deelnemers de boventoon. Hun mogelijkheden, wensen, doelen en verhalen vormen de kaders waarbinnen een veilige omgeving gecreëerd wordt om met deze mensen aan de slag te gaan. Onze theatermakers zetten hun vakmanschap in om de deelnemers in hun kracht te zetten op het podium. Dat betekent in de praktijk dat ze continue balanceren tussen artistieke en deelnemergerichte keuzes, tussen professionele afstand en menselijke nabijheid. Juist door deze wisselwerking weet Stut een brug te slaan tussen kunst en welzijn. Dankzij onze werkwijze worden er bijzondere neveneffecten gesorteerd, zoals emancipatie en zelfredzaamheid, empowerment, sociale en maatschappelijke participatie, en emotionele c.q. pedagogische ontwikkeling.

We houden bezoekers een spiegel voor en uit eigen onderzoek is gebleken dat ongeoefende kijkers zich sterk verbinden met een voorstelling waarin zij zich herkennen. Voor veel deelnemers en bezoekers geldt dat wij vaak een eerste kennismaking met theater zijn. Omdat we toegankelijk willen zijn voor alle lagen van de samenleving houden we hier rekening mee (denk daarbij aan artistieke keuzes wat betreft het abstractieniveau, taalgebruik en inzet van metaforen, maar ook meer praktische overwegingen qua toegangsprijzen, (besloten) voorstellingen op locatie en rolstoeltoegankelijkheid).