Stut Theater

Organisatie

Naam 
Stichting Stut Theater

Contactgegevens 
Amazonedreef 40
3563 CB Utrecht
e: info@stut.nl
t: 030-2311801

BTW Nummer 
48.91.302.B.01

IBAN 
NL25 INGB 0004 0848 22

Medewerkers
Algemeen directeur: Claar Schouwenaar (directie@stut.nl)
Artistiek leider: Donna Risa (donna@stut.nl)
Hoofd publiciteit en acquisitie: Kyra Kasel (kyra@stut.nl)
Zakelijk/artistiek medewerker: Wilmie Voortman (zakelijk@stut.nl)
Productieleider: Mark Verhoef (productie@stut.nl)

Het kernteam van Stut wordt bijgestaan door een grote poule van theatermakers, tekstschrijvers, decor- en kostuumontwerpers, technici, productiemensen, etc. die op flexibele wijze worden ingevlogen. Ook zijn er tientallen vrijwilligers en stagiairs betrokken die op verschillende gebieden meedraaien.

Bestuur
Marry Mos (voorzitter)
Ernest Slot (penningmeester)
Jarrel Beets (secretaris)
Jasmina Ibrahimovic (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Alle medewerkers in (vaste) dienst ontvangen een salaris conform de CAO Theater. Medewerkers die op freelance basis betrokken zijn, ontvangen een marktconform honorarium.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, bevorderen en tot stand brengen van theater door mensen uit (Utrechtse) volksbuurten.

Overige informatie
Ons beleidsplan, het meest recente jaarverslag en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar kunt u vinden in de bijlagen hieronder:

Ondernemingsplan Stut Theater 2017-2020
Actviteitenverslag 2016 Stut Theater
Jaarrekening 2016 Stut Theater

ANBI
Stut Theater heeft de culturele ANBI status. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Als particulier betaal je voor een gift van €1.000 in werkelijkheid slechts €350. Op verschillende websites kunt u meer informatie hierover vinden, zoals bij de Belastingdienst, ANBI en Cultuur, daar geef je om.

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden om aan Stut Theater te schenken, neem dan contact op met Wilmie Voortman via zakelijk@stut.nl of 030 2311801.