Stut Theater

JongStut

JongStut is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar oud die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur. Via workshops kunnen ze kennis maken met theater, maar ook andere disciplines binnen de podiumkunsten zoals beweging/dans, zingen, spoken word en muziek. Daarbij staat – zoals altijd bij Stut – het eigen verhaal en persoonlijk ervaringen van de jongeren centraal. Zo ontdek je eigen talenten en krijg je professionele begeleiding.

Voorstellingsgroep
Via een workshopserie in de Stut Studio is in 2015 een groep jongeren gestart met het maken van een eigen theatervoorstelling. Gebaseerd op hun eigen verhalen omtrent vrouwelijkheid, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag werken ze toe naar hun eigen voorstelling 3 2 1… IK KOM!

JongStut op maat: de Globetrotters
In 2014 zijn Stut Theater en het Globe College met elkaar aan tafel gaan zitten. Er bestond al langere tijd bij beide partijen de wens om een duurzame en creatieve relatie met elkaar aan te gaan. Ook binnen de school waren er veranderingen in het profiel op komst. Er zou een doorlopende leerlijn worden ontwikkeld zodat cultuureducatie wordt verankerd op het Globe. Daarvoor is vanuit de school een subsidie aangevraagd en deze is gehonoreerd. Stut Theater heeft in het schooljaar 2014/15 en 2015/16 in de vier activiteitenweken van het Globe workshops aan alle eerstejaars klassen verzorgd. Van niveau LWOO tot de TL klassen. Voor deze leerlingen was het een echte eerste kennismaking met drama en theater als vak. In het najaar van 2015 werd de eerste theaterklas opgericht: een buitenschoolse activiteit voor tweedejaars leerlingen die van september t/m december zijn gaan werken aan een voorstelling die binnen en buiten de school gepresenteerd wordt.

JongStut op maat: Project Singelzicht
Project Singelzicht bestaat uit een samenwerking tussen Stut Theater en Stichting in Beeld, waarbij er gezamenlijk gewerkt wordt met (voormalig) zwerfjongeren tussen de 17 en 25 jaar. Eens per week wordt de jongeren een creatieve avond in Pension Singelzicht aangeboden met als doel vertrouwen en een langdurige band op te bouwen. Lilian Vis Dieperink (Stut) en Kim Arntzen (St. in Beeld) zijn begonnen met het wekelijks eten en praten met de jongeren. Tijdens het diner konden er gesprekken ontstaan en was er (beeldend) materiaal aanwezig wat ze zou kunnen prikkelen creatief aan het werk te gaan. Aan de hand van de gesprekken met de jongeren wordt wekelijks het programma gemaakt en aangepast. Steeds meer maken de jongeren kennis met verschillende vormen van theater, expressiemogelijkheden en podiumkunsten. De jongeren voelden zich gehoord en gezien omdat er echt de tijd werd genomen naar ze te luisteren.

JongStut op maat: Asielzoekerscentrum
In samenwerking met Stichting de Vrolijkheid verzorgt Stut elke dinsdagavond theaterlessen in het asielzoekerscentrum. De steekwoorden zijn samenwerken, laagdrempelig, lichamelijk, non-verbaal en muzikaal. Elke week is er een grote opkomst van 12 – 18 jongeren vanuit alle windstreken van de wereld die ook allemaal verschillende talen spreken. We zoeken naar overeenkomsten en gemeenschappelijke interesses en geven zo vorm aan creatieve workshops waarin de jongeren lachen en genieten – zonder bezig te zijn met de heftigheid van hun vluchtverhalen.

JongStut op maat: De Wilg
Samen met De Wilg organiseert Stut theaterworkshops voor jongeren met een LVB-plus indicatie (oftewel jongeren met een licht verstandelijke beperking). Deze workshops zijn gericht op het kennismaken met theater en het ontdekken van spelplezier, presentatietechnieken en podiumvaardigheden. Meer informatie via De Wilg.