Stut Theater

ANBI

Stut Theater heeft de culturele ANBI status. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Als particulier betaal je voor een gift van €1.000 in werkelijkheid slechts €350. Op verschillende websites kunt u meer informatie hierover vinden, zoals bij de Belastingdienst, ANBI en Cultuur, daar geef je om.

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden om aan Stut Theater te schenken, neem dan contact op met Wilmie Voortman via zakelijk@stut.nl of 030 2311801.

Naam 
Stichting Stut Theater

BTW Nummer 
48.91.302.B.01

IBAN 
NL25 INGB 0004 0848 22

Contactgegevens 
Amazonedreef 40
3563 CB Utrecht
e: info@stut.nl
t: 030-2311801

Bestuur:
Marry Mos (voorzitter)
Ernest Slot (penningmeester)
Jarrel Beets (algemeen bestuurslid)
Jasmina Ibrahimovic (algemeen bestuurslid)
De positie van secretaris wordt waargenomen door de algemene bestuursleden.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Alle medewerkers in (vaste) dienst ontvangen een salaris conform de CAO Theater. Medewerkers die op freelance basis betrokken zijn, ontvangen een marktconform honorarium.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, bevorderen en tot stand brengen van theater door mensen uit (Utrechtse) volksbuurten.

Overige informatie:
Ons beleidsplan, het meest recente jaarverslag en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar kunt u vinden in de bijlagen hieronder:

Ondernemingsplan Stut Theater 2017-2020
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015